Skip to content

Arbetsmiljö & HR frågor

Tjänst

Arbetsmiljö & HR specialisten är ett stöd till verksamheter i strategiska frågor om arbetsmiljö, organisation, ledar- och medarbetarskap och kompetensförsörjning.

Utifrån ditt företags mål och vision, strategi och styrdokument ska det fungera praktiskt i vardagen. 

Målet är att stödja ditt företags arbetsmiljö- och personalarbete på ett affärsmässigt, enkelt och effektivt sätt. Det ska vara lätt att göra rätt!

Det kan innebära:

 • råd och stöd till chefer 
 • råd och stöd till medarbetare
 • utveckla HR-processer, årshjul, metoder och verktyg för bland annat rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, arbetsmiljö, likabehandling och samverkan
 • utbilda ledare och medarbetare 
 • ge råd om lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området 
 • utarbeta former för samverkan med arbetstagarorganisationer
 • genomföra kompetensanalyser eller rekrytera

Exempel på arbetsmiljötjänster:

 • Utbildning, rådgivning och stöd av företagets Systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) 
 • Utbildning, rådgivning och stöd av organisatorisk och social arbetsmiljö OSA
 • Arbetsmiljökartläggning 
 • Stöd inför övergång till ISO 45001  
 • Aktuell information om nya lagar och författningar
 • Hjälp och rådgivning före eller efter inspektion från Arbetsmiljöverket
 • Riskbedömningar och handlingsplaner
 • Medverkan vid Skyddsronder och Skyddskommittéer
 • Hjälp att ta fram Årshjul för arbetsmiljöarbetet etc.

 

Intresserad och vill veta mer?