Tjänster

Arbetsmiljö och HR specialisten stödjer ditt företags arbetsmiljö- och personalarbete på ett affärsmässigt, enkelt och effektivt sätt.

Vi vill utveckla verksamheter och ledare som med effektiva verktyg  tar det dagliga arbetsmiljöansvaret och i sin tur skapar ett medarbetarskap som bidrar till verksamhetens mål och gör att arbetsdagen fungerar bättre. 

Det finns enkla men effektiva processer där ledare får stöd att hantera allt från förändringsledning, kompetensförsörjning och rehabilitering till att förebygga och hantera konflikter.

Alla företag har sitt unika utgångsläge och målsättning, välkommen om du vill veta mer om vårt tjänsteutbud.

 

Arbetsmiljö & HR frågor

Klicka för att läs mer

Ledarskap & medarbetarskap

Klicka för att läs mer

HR på plats/konsultation

Klicka för att läs mer

Kompetensförsörjning

Klicka för att läs mer

Utbildning

Klicka för att läs mer