Skip to content

HR på plats/konsultation

Tjänst

Har du ingen egen HR eller är HR avdelningen överbelastad? Behöver du råd och stöd vid speciella tillfällen, arbetsrättsliga frågor eller annat som kan lösas per telefon? Vi kan hitta en lösning som passar dig. 

Om föräldraledighet, sjukskrivning och överbelastning ställer till det kan HR på plats underlätta vid kortare arbetstoppar eller vid införande av nya processer och rutiner. Det kan handla om insatser allt ifrån rekrytering till övertalighet där du kan få hjälp och stöd från en extern HR under kortare eller längre tid. 

Ibland kan det också underlätta att ta hjälp externt vid långvariga personal- eller rehabiliteringsärenden. 

 

 

Intresserad och vill veta mer?