Skip to content

Kompetensförsörjning

Tjänst

En pusselbit för att nå övergripande verksamhetsmål är att behålla medarbetare med rätt kompetens, ha karriärvägar samt vara en attraktiv arbetsgivare för nya kompetenser. Tanken är att ha rätt kompetens på rätt plats för rätt uppgift. 

Vill du genomföra en kompetensanalys? Vilka kompetenser har du idag och vad kommer du att behöva på sikt för att nå företagets mål? Har behovet förändrats och du behöver utveckla personalen eller är behovet en helt ny typ av kompetens som du behöver när du ska rekrytera nästa gång?

Vill du veta mer om Talent Management och arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare så kontakta oss. 

När det gäller rekrytering så finns ett flertal samarbetspartners utifrån branschbehov. 

Är certifierad användare av Aptitude tests och Wave Tests by Saville Assessment via Edward Lynx, www.edwardlynx.com, www.saville.se

Intresserad och vill veta mer?