Skip to content

Ledarskap & medarbetarskap

Tjänst

Ledarstöd/coachning och utveckling

Att vara chef är inte alltid enkelt när krav på förändring och resultat ska matcha rätt förutsättningar i rätt tid.

Utifrån dina önskemål träffas vi för att reflektera kring ditt nuläge, behov av utveckling samt mål för framtiden. Det kan handla om att stärka både dig som ny eller erfaren chef i ditt ledarskap. Du får stöd och hjälp i de utmaningar som du personligen står inför, allt ifrån utvecklingsfrågor, svåra personalärenden eller omställning. Insatser kan ske utifrån behov eller över en planerad period om minst sex månader.

Lead forward

Vill du veta mer om vad dina medarbetare anser att du behöver utveckla i ditt ledarskap? Ett enkelt sätt att få skattning av medarbetare (sker digitalt) som ett underlag till att från nuvarande läge satsa framåt med konkreta åtgärder och handlingsplan.

Är certifierad i Lead forward som är ett utvecklingsverktyg som belyser tre centrala aspekter av ledarskap baserat på Full Range Leadership Model. 

  • Avvikelsebaserat ledarskap
  • Villkorligt förstärkande ledarskap 
  • Transformerande ledarskap

 

Medarbetarstöd/coachning och utveckling

Vill du erbjuda dina medarbetare att identifiera och utveckla sina styrkor eller skapa beteendeförändring?

Det finns en stor verktygslåda med praktiska verktyg och metoder som direkt kan användas. Målet är att dina medarbetare ska motiveras till att påverka sin situation, må bra och nå förväntade resultat. Utifrån behov utgår vi alltid från individuella utmaningar och mål. Insatser kan ske utifrån behov eller över en planerad period.

Grupp/team utveckling

Vill du skapa förutsättningar där medarbetare trivs, presterar och samarbetar för att nå de mål som verksamheten kräver. Alla behöver veta vad som förväntas, vilka verktyg och arbetsmetoder som ska användas och vad målsättningen är för att kunna bidra. Skapa en tydlig kommunikation utifrån situation och beteenden som hjälper. Vi vet vad som är viktigt för utveckling.

 

Intresserad och vill veta mer?